Israk Mikraj Nabi Muhammad s.a.w dan Perintah Solat

Dari Anas bin Malik r.a, bahawasanya Rasulullah s.a.w telah bersabda,”Telah didatangkan kepadaku Buraq (oleh Jibril a.s) iaitu haiwan putih tinggi, yang lebih tinggi dari keldai dan lebih pendek dari kuda, yang boleh meletakkan kakinya sejauh pandangannya”. Baginda berkata,” Maka aku menaikinya sehingga aku sampai di Baitul Maqdis, lalu aku turun mengikatnya dengan tali yang biasa digunakan oleh para nabi”. Baginda berkata,” Kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa lalu aku solat 2 rakaat di situ, kemudian aku keluar. Kemudian Jibril a.s membawakanku satu bekas arak dan satu gelas susu, maka aku memilih susu, lalu Jibril berkata kepadaku,”Engkau telah memilih kesucian.” Kata baginda, “Kemudian Buraq tersebut bersamaku naik ke langir, maka Jibril menjawab agar dibukakan pintu langit lalu dia ditanya,”Siapakah kamu?” Jibril menjawab,”Jibril.” Dia ditanya lagi,”Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab,”Muhammad.” Dia ditanya lagi,”Apakah dia telah diutus?’ Dia menjawab, Dia telah diutus kepada’Nya.” Kamipun dibukakan pintu lalu aku bertemu Adam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.” Kemudian Buraq tersebut naik bersama kami ke langir kedua, maka Jibril mohon dibukakan pintu, lalu ditanya,”Siapa kamu!” Dia menjawab,”Jibril” Dia ditanya lagi, “Siapa yang bersamamu?”Dia menjawab,”Muhammad Dia ditanya lagi,” Apakah dia telah diutus kepada-Nya?” Dia menjawab,” Dia telah diutus.” Kata Nabi, Maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan 2 orang sepupuku iaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria a.s, maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.”

Kemudian Buraq tersebut naik bersama kami ke langit tiga, maka Jibril a.s. mohon dibukakan pintu, lalu dia ditanya,”Siapakah kamu?” Jibril menjawab,”Jibril.” Dia ditanya lagi,”Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab,”Muhammad.” Dia ditanya lagi,”Apakah dia telah diutus?’ Dia menjawab, Dia telah diutus kepada’Nya.” Kamipun dibukakan pintu lalu aku bertemu Idris, dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.” Alla Azza wa Jalla telah berfirman (untuknya),” Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi.”

Kemudian Buraq tersebut naik bersama kami ke langit kelima, maka Jibril a.s. mohon dibukakan pintu, lalu dia ditanya,”Siapakah kamu?” Jibril menjawab,”Jibril.” Dia ditanya lagi,”Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab,”Muhammad.” Dia ditanya lagi,”Apakah dia telah diutus?’ Dia menjawab, Dia telah diutus kepada’Nya.” Kamipun dibukakan pintu lalu aku bertemu Harun a.s, dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.”Kemudian Buraw tersebut naik bersama kami ke langit ke enam, maka Jibril a.s mohon dibukakan pintu, lalu dia ditanya,”Siapakah kamu?” Jibril menjawab,”Jibril.” Dia ditanya lagi,”Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab,”Muhammad.” Dia ditanya lagi,”Apakah dia telah diutus?’ Dia menjawab, Dia telah diutus kepada’Nya.” Kamipun dibukakan pintu lalu aku bertemu dengan Musa a.s, lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.”

Kemudian Buraq tersebut naik bersama kami ke langit ke tujuh, maka Jibril a.s mohon dibukakan pintu, lalu dia ditanya,”Siapakah kamu?” Jibril menjawab,”Jibril.” Dia ditanya lagi,”Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab,”Muhammad.” Dia ditanya lagi,”Apakah dia telah diutus?’ Dia menjawab, Dia telah diutus kepada’Nya.” Kamipun dibukakan pintu lalu aku bertemu dengan Ibrahim a.s yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, yang mana setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat dan mereka tidak masuk lagi sesudahnya (yakni 70,000 malaikat yang masuk Al-Baitul Ma’mur setiap harinya selalu pendatang baru).”

Kemudian Buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul-Muntaha yang (lebar) dedaunnya seperti telinga gajah dan (besar) buah-buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi Muhammad s.a.w,” Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorangpun dari makhluk Allah yang mampu menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha kerana keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku solat 50 kali sehari semalam.

Kemudian aku turun dan bertemu Musa a.s, lalu dia bertanya,”Apa yang diwajibkan Tuhanmu terhadap umatmu?” Aku menjawab, Solat Lima puluh kali.” Dia berkata,”Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, kerana sesungguhnya umatmu tidak akan mamu melakukan hal itu. Sesungguh aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka.”

Kata Nabi,”Aku telah kembali kepada Tuhanku lalu aku memohon,”Ya Tuhan! Berilah keringanan kepada umatku!’ Maka aku beri keringanan lima solat. Lalu aku kembali kepada Musa a.s kemudian aku berkata padanya,” Allah telah memberiku keringanan (hanya) lima kali.”Musa mengatakan,”Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.”

Rasulullah s.a.w berkata,” Aku terus mundar-mandir antara Tuhanku dengan Musa a.s sehingga Tuhanku mengatakan,” Hai Muhammad! Sesungguhnya kewajipan solat itu lima kali dalam sehari semalam, tiap solat mendapat pahala sepuluh kali ganda, maka lima kali solat sama dengan lima puluh kali solat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya satu kebaikan, dan kalau dia melaksanakannya maka dicatat untuknya sepuluh kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu keburukan namun dia tidak melaksanakannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali, dan jika melaksanakannya maka hanya dicatat satu keburukan.”

Kata Rasulullah s.a.w,”Kemudian aku turun hingga bertemu Musa a.s, lalu aku beritahu kepadanya,maka dia mengatakan,”Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi.” Rasulullah s.a.w berkata,”Lalu aku menjawab,”Aku telah berulang kali kembali kepada tuhanku sehingga aku merasa malu kepada-Nya.

Sumber : Hadis Riwayat Muslim 1/99-101

Post ini telah dibaca sebanyak 1254

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*