Masalah Rumah Tangga

 

 

Inna Alhamdulillah, nahbuduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu, wa nauzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, man^yahdihillahu falaa mudhillalahu, wa man^yudhil falaa hadiyalah, wa ashadu an~la ilaha illa Allah wahdahu la syarikalahu, wa ashadu anna Muhammad???abduhu wa rasuluhu. Amma bad.
Segala puji hanya milik Allah subhana wataala, kami memujiNya dan memohon pertolongan padaNya dan ampunan kepadaNya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amalan perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petujunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad???itu hambaNya dan RasulNya.
Syukur kepada Allah, Alhamdulillah, kerana telah mengizinkan menulis dalam bidang blogging ini. Insha-Allah, segala ilmu akan saya kongsikan bersama anda untuk manfaat bersama.
?? Sekarang ini, pelbagai masalah rumah tangga terjadi. Yang paling ketara adalah suami isteri tidak dapat untuk bersama atau bersefahaman. Hal ini adalah kerana tiadanya tolak ansur antara suami dan isterinya. Dalam kali ini, saya akan menerangkan kepada anda mengenai talak. Sebahagian dari pembaca mungkin mempunyai ilmu mengenai hal ini, maka anda boleh juga berkongsi kepada saya, saya terima dengan tangan terbuka.
?
?
??????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ?? ???????? ?????????? ? ?? ???????? ????? ?????????? ??? ??????????????? ????? ????????????? ?? ??? ?????????? ??????? ???? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?? ?????? ???????? ????? ? ?? ???? ?????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???
?
?
Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.? Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
[ At-Talak : 1 ]
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
Talak
?
Pengertian :

 

(a) Dari segi bahasa : Cerai atau melepaskan ikatan(b) Dari segi istilah : Merungkaikan ikatan perkahwinan antara suami isteri dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi makna kedua-duanya.

Lafaz Talak
Namun, tahukah anda, mungkin secara tidak sengaja, anda telah melafazkan cerai kepada isteri anda melalui kinayah(sindiran).
Contoh : Terputus tali antara kita berdua.
Lafaz ini bergantung kepada niat si suami. Sebagai contoh, suami tidur dan mengigau melafazkan lafaz cerai, walhal suami tidak berniat melafazkannya atau isi maknanya.
Hukum Talak
Merupakan perkara penting untuk mengetahui hukum talak ini. Talak pada asalnya adalah harus, namun makruh sekiranya tidak perlu.
Walaupun talak ini sesuatu yang halal, namun talak adalah perkara halal yang paling tidak disukai Allah.
ġġġġġġġġġġġġġ
Daripada Ibn Umar??? , Rasulullah???bersabda :
?
Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
[Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majjah]
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
Mengapa Talak Sesuatu Perkara Halal Yang Paling Allah Benci?
?
Secara logiknya, anda sendiri dapat lihat, pelbagai masalah yang timbul apabila suami isteri bercerai. Sebagai contoh, anak akan berdendam dengan ibu bapanya kerana bercerai, bahkan anak itu sendiri tidak mendapat kasih sayang yang sempurna daripada ibu bapanya.
?? Kesan paling ketara adalah terhadap anak. Anak menghadapi kesukaran untuk berjumpa ayah sekiranya anak-anak tinggal di rumah ibunya, kerana ibu senantiasa memberi alasan untuk berjauh dari ayahnya.
Hukum Talak Mengikut Ulamak
?

(a) WajibApabila suami tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai suami seperti tidak mampu memberi nafkah kepada isteri atau menzalimi isteri.

(b) SunatMenceraikan isteri yang memiliki akhlak yang buruk dan tidak dapat memperbaiki akhlaknya lagi.

(c) HaramMelafazkan talak pada waktu yang diharamkan(akan diterangkan sebentar lagi)

(d) Makruh
Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang solehah.

Rukun Talak

(1) Suami(2) Isteri
(3) Lafaz talak
Setiap perkara yang disebutkan di atas perlulah ada, seandainya suami melafazkan talak, tetapi tidak mempunyai isteri, maka talaknya tidak sah(bahkan tidak logik melafazkan talak sedangkan tiada isteri)

Masalah Keluarga Sekarang
?
Kebanyakkan umat Islam sekarang suka?bermain-main?dengan lafaz talak. Ada yang hingga melafazkan talak seratus kali dalam sehari, namun pada malamnya bersetubuh(sedangkan setelah lafaz talak, inikan pula berkali-kali lafaz talak,maka tidak boleh setubuh). Sedangkan seandainya terlafaz talak, maka anda akan mendapat impaknya? kemudian hari.
Ada di antara kita semua yang kurang ilmu agamanya, dengan sesuka hati lafaz talak. Sebagai contoh, seorang isteri ingin keluar rumah, namun suami tidak benarkan,? lalu dia melafazkan :
Kalau kau keluar rumah ni, jatuh talak ke atas kamu.
Wahai sahabatku. Sekiranya isteri itu TERkeluar dari rumah anda, nescaya jatuh talak ke atasnya.
Anda sebagai suami harus bijak mengatur bicara dan kemarahan. Seharusnya, anda melafaz :
Jika kau keluar rumah malam ni, abang tak nak ketawa lagi.
Ini hanya contoh. Dan salah satu masalahnya adalah menggunakan lafaz kinayah(sejenis kiasan atau kata-kata yang mempunyai ayat tersirat). Contohnya :
Pada hari ini, kau hala tuju kau, aku hala tuju aku. Jangan dekati aku.
Walaupun pada pandangan kasar tiada ayat talak dilafazkan, namun jatuh talak ke atas isteri, kerana talak dilafazkan dalam bentuk Lafaz Kinayah.
Lafaz Talak :
?

a. Lafaz Sighah

Contoh : Aku ceraikan kau.

 

b. Lafaz KinayahContoh : Kau haluan kau, aku haluan aku.

Kedua-duanya adalah sah talak.
Waktu Haram Lafazkan Talak
?
?
Terdapat beberapa keadaan yang mana haram lafazkan talak, namun sekiranya talak telah dilafazkan, talaknya tetap sah.

a. Isteri mengandung
b. Isteri nifas
c. Isteri dalam haid
d. Selepas setubuhi isteri

Waktu-waktu ini haram dilafazkan talak.

Inilah Lumrah Manusia ? Merujuk Si Dia Yang Tersayang


????????????????? ??????? ???????????? ???? ?????? ???? ??????????? ??????????
?
Suami berhak merujuk isteri mereka dalam tempoh tersebut? (iddah),? sekiranya mereka mahu berdamai.
[Al-Baqarah : 228]
Setiap manusia yang telah melakukan kesalahan, pasti ingin kembali? ke jalan yang benar semula. Maka Allah telah meringankan beban kita.
Setelah anda mentalak isteri dengan talak satu atau talak dua,? anda masih boleh merujuk isteri anda. Rujuk boleh dilakukan dengan lafaz sighah atau lafaz kinayah.


a. Lafaz Sighah

Contoh : Abang ingin merujuk sayang

 

b. Lafaz KinayahContoh : Abang pegang kamu kembali.

Namun begitu, anda perlu tahu. Sekiranya talak tiga telah dilafazkan, maka anda tidak boleh merujuk isteri anda semula. Isteri anda harus kawin dengan lelaki lain, dan bersetubuh dengan? suami barunya itu. Kemudian terpulang kepada isteri ingin ceraikan suaminya dan kembali ke pangkuan bekas suami, atau kekal bersama suami barunya itu. Kebiasaannya, isteri akan kekal bersama dengan suami barunya. Wallahu alam.
Apa yang anda perlu?tahu?
Amat penting anda mengetahui jenis-jenis talak.
Talak terbahagi kepada dua.

 

Yang pertama : dari segi aspek hukum, iaitu :

1. Talak Sunni
2. Talak Bidi

Talak Sunni ??

Talak yang?mengikut sunnah?nabi Muhammad???. Talak ini adalah sesuai mengikut syarak

??????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????????? ??????????????

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),
[At-Talaq : 1]

 

Talak BidI ?

Talak yang?tidak mengikut sunnah?nabi Muhammad???iaitu melafazkan talak ketika waktu diharamkan lafaz talak(Cth : Isteri mengandung, selepas bersetubuh dan lain-lain)
?
?

 

Yang kedua : Dari Aspek Kesan, iaitu :1. Talak Rajie
2. Talak Bain
Talak Rajie :

Talak?satu atau? dua?yang belum tamat tempoh iddahnya.? Dalam situasi ini, suami boleh merujuk isterinya semula semasa iddah.?Mahar dan akad yang baru tidak diperlukan.

 

Talak Bain :Talak bain terbahagi dua, iaitu?talak Bain Sughro?dan?Talak Bain Kubro.

?
1.??????Talak Bain Sughro
-Pada talak ini, suami tidak boleh merujuk isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru,? berbeza dengan talak Rajie(tidak memerlukan akad dan mahar baru).
Talak jenis ini merangkumi :
a.??????Khulu
b.??????Fasakh
c.???????Ila
d.??????Talak Rajie yang tamat tempoh iddahnya
e.??????Talak sebelum bersetubuh
2.??????Talak Bain Kubro
-Dalam talak ini, suami tidak boleh? merujuk isteri melainkan isteri kawin lain dan wajib bersetubuh dengan suami barunya itu untuk bekas suaminya merujuknya kembali.
Talak? Taklik?
?
?
Talak taklik adalah talak yang?disandarkan kepada sesuatu syarat.
1.??????Taklik Biasa
Talak taklik biasa ini adalah talak yang disandarkan syarat, tetapi dengan lafaz yang biasa. Contoh : Kalau kau keluar rumah, maka jatuh talak satu kepada engkau.
Jika isteri keluar rumah, maka jatuh talak satu ke atasnya.
2.??????Talak Taklik Khulu
Talak jenis ini masih lagi diamalkan, dan syarat-syarat talaknya ditulis dalam bentuk perjanjian rasmi.
?ġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
Wallahu alam, apa yang saya ingin sampaikan adalah, sebagai suami, tahanlah marah anda dan elakkan daripada melakukan perkara sia-sia. Talak bukan perkara mainan wahai? sahabat. Sekiranya talak dilafazkan, maka bergegarlah Arasy Allah. Wallahu alam bisowwab.
Post ini telah dibaca sebanyak 1046

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*